Nápověda


Klávesové zkratky

 • klávesové zkratky urychlují práci. Např. pro psaní nové zprávy stisknu jen klávesu 'w' a hned mohu začít psát.
 • seznam zkratek vztahujících se k právě aktivnímu oknu se objeví po stisknutí klávesy '?' kdekoliv mimo vstupního pole

Přepínání na Poštu, Kalendář a Adresář kontaktů

 • kliknu na příslušnou ikonu v horním menu

Napsání a odeslání zprávy

 • kliknu na ikonu tužky
 • a určím, zda zprávu budu psát v nově otevřeném okně anebo v okně aktuálním
 • napsanou zprávu odešlu ikonou Odeslat

 • tip - volbu psaní v nově otevřeném anebo v aktuálním okně si mohu nastavit trvale

Přidání přílohy

 • v dolním stavovém řádku okna psaní zprávy kliknu na ikonu kancelářské sponky
 • a v otevřeném Správci souborů zvolím požadovaný soubor nebo soubory.

 • tip - soubory mohu přiložit i jiným způsobem - souběžně s webmailem si otevřu aplikaci Správce souborů, myší v něm chňapnu požadovaný soubor přílohy a přetáhnu ho do otevřeného okna psaní zprávy

Zvýraznění a obarvení textu, vložení odkazu, apod.

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Obecné nastavím položku Vytvářet zprávy ve formátu na variantu HTML
 • volbu uložím ikonou Uložit
 • poté už v okně psaní zprávy budu mít k dispozici řádku obvyklých ikon pro grafickou úpravu textu

Jak se při psaní každé zprávy vyhnu opakované volbě psaní v aktuálním anebo v novém okně

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Obecné zaškrtnu volbu Vždy otevřít editor zprávy
 • a v ní zvolím variantu Uvnitř aktuálního okna anebo Ve vyskakovacím okně
 • volbu uložím ikonou Uložit

Odpověď na zprávu

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Odpovědět odesílateli anebo Odpovědět všem
 • napsanou zprávu pak odešlu ikonou Odeslat

Přeposlání zprávy

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Přeposlat
 • a zprávu pak odešlu ikonou Odeslat

Smazání zprávy

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Smazat

Otevření zprávy v novém okně

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Otevřít v novém mailovém okně

Přesun zprávy do jiné složky

 • v seznamu zpráv kliknu na požadovanou zprávu - tím se zobrazí její obsah a zpráva se stane aktuální
 • poté v seznamu zpráv kliknu na tutéž zprávu podruhé, myš držím stisknutou - u kurzoru se objeví ikona obálky
 • se stisknutou myší přejedu na jméno složky, do které chci zprávu přesunout
 • a s uvolněním myši se zpráva přesune

 • tip - k přesunu a kopírování můžete použít i techniku více vybraných zpráv najednou

Označení více zpráv najednou

 • na první zprávě, kterou chci zahrnout do výběru, najedu myší na ikonu odesílatele/osoby
 • tato i všechny ostatní ikony osob se změní na zaškrtávací políčka
 • v nich označím zprávy, které chci zahrnout do skupiny

 • tip - po označení první zprávy mohu výběr všech zpráv provést také ikonou Vybrat vše

Přesun, kopírování a smazání více zpráv najednou

Označení zprávy za nepřečtenou

Označení zprávy barevným štítkem

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Štítky si udržuji štítky a barvy podle svého uvážení

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Možnosti
 • vyberu příkaz Přidat štítek
 • v záhlaví zprávy se objeví nový řádek Přidat štítek
 • napíšu první písmenko jména štítku, kterým chci zprávu označit
 • prostředí mi pro usnadnění nabídne seznam štítků, ze kterého zvolím požadovaný

Vyhledávání ve zprávách

 • v políčku se jménem otevřené složky kliknu na ikonu Lupy
 • a začnu psát požadovaný výraz
 • tip - můžete určit i položku zpráv (Předmět, Odesílatel, Celá zpráva, ...), v níž se hledání provádí

Vytvoření nové poštovní složky

 • pro vytvoření složky na nejvyšší úrovni kliknu na ikonu Možnosti u jména poštovního účtu
 • a v menu zvolím příkaz Nová složka
 • pro vytvoření podsložky kliknu na ikonu Možnosti u jména složky

Nastavení poštovní složky jako složku Odeslaná pošta

 • kliknu na požadovanou složku
 • u jejího jména se objeví ikona Možnosti
 • kliknu na ní, v menu sjedu do dolní části a tam zvolím příkaz Nastavit jako Odeslaná pošta

Nastavení přeposílání zpráv

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Přeposílání nastavím požadované hodnoty
 • tip - velmi doporučujeme nastavit volbu Ponechat kopii - tím budete mít na univerzitním poštovním serveru uloženy všechny zprávy a vyhnete se případným problémům při přeposílání zpráv na freemailové servery
 • a volbu uložím ikonou Uložit
 • Pozor: nenastavujte si přeposílání zpráv do prostředí gapps.zcu.cz ani office365.zcu.cz . Obě tyto poštovní služby jsou provozovány bez kontroly ZČU, jsou to externí služby bez správce, podpory i bez zálohování.

Nastavení nepřítomnosti

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Nepřítomnost nastavím požadované hodnoty
 • a volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení podpisu

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě IMAP účty kliknu na ikonu tužky u svého účtu
 • ve formuláři účtu kliknu na prvku své identity
 • a v rozbaleném prvku identity napíšu požadovaný text do položky Podpis
 • zkontroluji, že ve formuláři mám vyplněné povinné položky (jsou vždy označené hvězdičkou) Celé jméno a E-mailová adresa
 • kliknu na tlačítku OK
 • volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení digitálního podpisu

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě IMAP účty kliknu na ikonu tužky u svého účtu
 • ve formuláři účtu přepnu na kartu Zabezpečení
 • kliknu na Vyberte PKCS12 certifikát a svůj osobní certifikát nahraji
 • dále zaškrtnu prvek Vždy digitálně podepsat zprávu
 • kliknu na tlačítku OK
 • volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení automatického třídění zpráv

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Třídění vytvářím nové nebo upravuji původní filtry
 • volbu uložím ikonou Uložit

Zvětšení plochy zobrazovaného obsahu

 • kliknu na některou z ikon Zvětšení plochy

 • tip - při práci na mobilním zařízení mohu obsah aktuální zprávy zobrazit přes celé okno otočením zařízení na výšku

Přepínání na denní, týdenní a měsíční pohled v kalendáři

 • kliknu na příslušnou ikonu v horní části okna

Přecházení mezi dny, týdny a měsíci

 • kliknu na příslušnou ikonu v horní části okna

Vytvoření nové události

 • kliknu na ikonu +
 • určím vytvoření nové události
 • vyplním předložený formulář
 • a do kalendáře ho vložím tlačítkem Uložit

 • tip - událost mohu vytvořit také přímo pomocí myši, kdy jí označím časový úsek trvání události na ploše kalendáře

 • Vytvoření schůzky s pozváním

  • postupuji jako v případě vytvoření nové události
  • v položce Pozvat účastníky začnu psát login účastníka anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • ve formuláři se objeví i jeho časový rozvrh
  • do kalendáře událost vložím tlačítkem Uložit
  • událost je současně zapsána do kalendářů všech účastníků a je jim posláno i upozornění ve zprávě elektronické pošty

  Vytvoření nového úkolu

  • kliknu na ikonu +
  • určím vytvoření nového úkolu
  • vyplním předložený formulář
  • a do kalendáře ho vložím tlačítkem Uložit

  Připojení kalendáře jiného uživatele

  • v části seznamu kalendářů kliknu u položky Odebírání na ikonu +
  • ve formulářovém okně začnu psát login účastníka anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • z nabídnutého seznamu jeho kalendářů připojím požadovaný kalendář tlačítkem ODEBÍRAT

  • tip - pro zobrazení obsahů jednotlivých událostí musí vlastník kalendáře nastavit přístupová práva
  • tip - zobrazené jméno kalendáře mohu změnit - ikonou Možnosti a příkazem Přejmenovat

  Nastavení přístupových práv kalendáře

  • ve výchozím stavu si mohou ostatní uživatelé sítě ZČU připojit můj Osobní kalendář, vidí časy konání událostí, ale nevidí jejich obsah a nemohou je ani upravovat
  • tento přístup mohu ovlivnit nastavením Přístupových práv kalendáře
  • v části seznamu kalendářů kliknu u požadovaného kalendáře na ikonu Možnosti
  • v menu sjedu dolů a zvolím příkaz Sdílení
  • ve formulářovém okně začnu psát do položky Přidat uživatele login uživatele anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • nastavením zobrazených položek přidělím uživateli požadované oprávnění a uložím ho tlačítkem ULOŽIT

  • tip - oprávnění mohu nastavit také najednou pro všechny ověřené uživatele kalendářového serveru anebo pro kohokoliv v Internetu (Veřejný přístup)
  • tip - adresy kalendáře jsou uvedeny ve stejném menu pod příkazem Odkazy na tento kalendář

  Připojení webového kalendáře (např. státních svátků)

  • v části seznamu kalendářů kliknu u položky Vzdálené kalendáře na webu na ikonu +
  • ve formulářovém okně zadám adresu vzdáleného kalendáře na webu
  • adresy často používaných kalendářů:
   • Kalendář státních svátků http://www.mozilla.org/projects/calendar/caldata/CzechHolidays.ics
   • Kalendář se jmény http://webmail.zcu.cz/kalendare/cz-names.ics
   • Kalendář se jmény http://calendar.zoznam.sk/icalendar/create-vcard-multiple-nameday2.php?fName=cz&remind=off
   • Další kalendáře lze najít na adrese http://calendar.zoznam.sk/icalendar/ical-cz.php
  • volbu uložím tlačítkem OK

  • tip - zobrazené jméno kalendáře mohu změnit - ikonou Možnosti a příkazem Přejmenovat
  • tip - aktualizace webových kalendářů se provádí ikonou Aktualizovat

  Připojení kalendáře Rozvrh

  • kalendář se svým rozvrhem si můžete připojit stejně jako jiný webový kalendář
  • jeho adresa je http://stag-ws.zcu.cz/Rozvrh-login.ics , kde login odpovídá vašemu uživatelskému jménu
  • tento odkaz použijte při připojení webového kalendáře

  Připojení kalendáře Google

  • kalendář Google si můžete připojit stejně jako jiný webový kalendář. Potřebujete ale znát jeho adresu.
  • přihlašte se proto do svého Google kalendáře, v seznamu kalendářů najeďte myší na jméno požadovaného kalendáře, zobrazí se u něho ikona Možnosti. Klikněte na ní.
  • zvolte Nastavení a sdílení
  • v sekci Integrovat kalendář zkopírujte odkaz Tajná adresa ve formátu iCal
  • odkaz použijte při připojení webového kalendáře

  Nastavení barvy kalendáře

  • u zvoleného kalendáře kliknu na ikonu Možnosti
  • v zobrazeném menu zvolím Vlastnosti
  • kliknu na ikonu nádobky s barvou zobrazené před jménem kalendáře
  • vyberu požadovanou barvu
  • volbu uložím tlačítkem ULOŽIT

  Změna pořadí kalendářů v seznamu

  • v dolní části seznamu klinu na ikonu Seznam
  • u kalendářů se změní ikona Vlastností na ikonu Seznam
  • ikonu Seznamu požadovaného kalendáře přetáhnu v seznamu kalendářů na cílovou pozici
  • volbu uložím tlačítkem HOTOVO

  Zjištění volného času jiného uživatele

  • pro zjištění volného času jiného uživatele si můžete připojit jeho kalendář a uvidíte časy v něm zapsaných událostí
  • druhou možností je začít plánovat schůzku a zvolit ho jako účastníka. Tím uvidíte jeho časový rozvrh. Schůzku pak nemusíte zadávat.

  Vybrání více kontaktů najednou

  • na prvním kontaktu, který chci zahrnout do výběru, najedu myší na ikonu osoby
  • tato i všechny ostatní ikony osob se změní na zaškrtávací políčka
  • v nich označím kontakty, které chci zahrnout do skupiny

  • tip - po označení prvního kontaktu mohu výběr všech kontaktů provést také ikonou Vybrat vše

  Odeslání zprávy skupině kontaktů

  • přepnu se do modulu Kontaktů
  • označím požadované kontakty
  • kliknu na ikonu Možnosti
  • zvolím příkaz Napsat
  • a pak Komu
  • otevře se okno psaní zprávy a všechny označené kontakty jsou zapsány v poli příjemců