Nápověda


Klávesové zkratky

 • klávesové zkratky urychlují práci. Např. pro psaní nové zprávy stisknu jen klávesu 'w' a hned mohu začít psát.
 • seznam zkratek vztahujících se k právě aktivnímu oknu se objeví po stisknutí klávesy '?' kdekoliv mimo vstupního pole

Přepínání na Poštu, Kalendář a Adresář kontaktů

 • kliknu na příslušnou ikonu v horním menu

Napsání a odeslání zprávy

 • kliknu na ikonu tužky
 • a zvolím, zda zprávu budu psát v nově otevřeném okně anebo v okně aktuálním
 • napsanou zprávu odešlu ikonou Odeslat

 • tip - volbu psaní v nově otevřeném anebo v aktuálním okně si mohu nastavit trvale

Přidání přílohy

 • v dolním stavovém řádku okna psaní zprávy kliknu na ikonu kancelářské sponky
 • a v otevřeném Správci souborů zvolím požadovaný soubor nebo soubory.

 • tip - soubory mohu přiložit i jiným způsobem - souběžně s webmailem si otevřu aplikaci Správce souborů, myší v něm chňapnu požadovaný soubor přílohy a přetáhnu ho do otevřeného okna psaní zprávy

Zvýraznění a obarvení textu, vložení odkazu, apod.

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Obecné nastavím položku Vytvářet zprávy ve formátu na variantu HTML
 • volbu uložím ikonou Uložit
 • poté už v okně psaní zprávy budu mít k dispozici řádku obvyklých ikon pro grafickou úpravu textu

Jak se při psaní každé zprávy vyhnu opakované volbě psaní v aktuálním anebo v novém okně

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Obecné zaškrtnu volbu Vždy otevřít editor zprávy
 • a v ní zvolím variantu Uvnitř aktuálního okna anebo Ve vyskakovacím okně
 • volbu uložím ikonou Uložit

Odpověď na zprávu

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Odpovědět odesílateli anebo Odpovědět všem
 • napsanou zprávu pak odešlu ikonou Odeslat

Přeposlání zprávy

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Přeposlat
 • a zprávu pak odešlu ikonou Odeslat

Smazání zprávy

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Smazat

Otevření zprávy v novém okně

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Otevřít v novém mailovém okně

Přesun zprávy do jiné složky

 • v seznamu zpráv kliknu na požadovanou zprávu - tím se zobrazí její obsah a zpráva se stane aktuální
 • poté v seznamu zpráv kliknu na tutéž zprávu podruhé, myš držím stisknutou - u kurzoru se objeví ikona obálky
 • se stisknutou myší přejedu na jméno složky, do které chci zprávu přesunout
 • a s uvolněním myši se zpráva přesune

 • tip - k přesunu a kopírování můžete použít i techniku více vybraných zpráv najednou

Vybrání více zpráv najednou

 • na první zprávě, kterou chci zahrnout do výběru, najedu myší na ikonu odesílatele/osoby
 • tato i všechny ostatní ikony osob se změní na zaškrtávací políčka
 • v nich označím zprávy, které chci zahrnout do skupiny

 • tip - pro výběr bloku zpráv označím zprávu první a pak se stisknutou klávesou Shift označím zprávu poslední. Tím se vyberou i všechny zprávy mezi nimi.
 • tip - pro výběr všech zpráv označím jakoukoliv zprávu a pak kliknu na ikonu Vybrat vše

Přesun, kopírování a smazání více zpráv najednou

Označení zprávy za nepřečtenou

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Nepřečtená

 • pro označení skupiny zpráv za nepřečtené označím požadované zprávy
 • kliknu na ikonu Možnosti
 • zvolím příkaz Označit jako nepřečtené nebo Označit jako přečtené

Označení zprávy barevným štítkem

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Štítky si udržuji štítky a barvy podle svého uvážení

 • v okně otevřené zprávy kliknu na ikonu Možnosti
 • vyberu příkaz Přidat štítek
 • v záhlaví zprávy se objeví nový řádek Přidat štítek
 • napíšu první písmenko jména štítku, kterým chci zprávu označit
 • prostředí mi pro usnadnění nabídne seznam štítků, ze kterého zvolím požadovaný

Vyhledávání ve zprávách

 • v políčku se jménem otevřené složky kliknu na ikonu Lupy
 • a začnu psát požadovaný výraz
 • tip - můžete určit i položku zpráv (Předmět, Odesílatel, Celá zpráva, ...), v níž se hledání provádí

Filtrování zpráv

 • v políčku se jménem otevřené složky kliknu na ikonu Filtrovat
 • a určím podle čeho

Vytvoření nové poštovní složky

 • pro vytvoření složky na nejvyšší úrovni kliknu na ikonu Možnosti u jména poštovního účtu
 • a v menu zvolím příkaz Nová složka
 • pro vytvoření podsložky kliknu na ikonu Možnosti u jména složky

Nastavení poštovní složky jako složku Odeslaná pošta

 • kliknu na požadovanou složku
 • u jejího jména se objeví ikona Možnosti
 • kliknu na ní, v menu sjedu do dolní části a tam zvolím příkaz Nastavit jako Odeslaná pošta

Nastavení přeposílání zpráv

 • Upozornění:
  Nedoporučujeme vám nastavit si přeposílání zpráv mimo poštovní server ZČU. Zprávy, které od školy dostáváte, jsou pro vás důležité. Přeposíláním na freemail přebíráte odpovědnost za všechny komplikace, které tím mohou vzniknout. Některé přeposílané zprávy (např. od zahraničních partnerů v rámci Erasmu) freemaily odmítají převzít a doručit. Navíc se připravíte o technickou podporu ze strany univerzity. Na freemailech se pomoci nedočkáte.
  Pro přeposílání zpráv nemáte žádný dobrý důvod - poštovní klienti a aplikace umí pracovat s několika různými poštovními účty souběžně, takže se svojí univerzitní i se soukromou poštovní schránkou můžete pracovat ve stejné aplikaci (např. v mobilním telefonu) najednou.
  Nenastavujte si přeposílání zpráv do prostředí gapps.zcu.cz ani office365.zcu.cz . Obě tyto poštovní služby jsou externí a jsou provozovány bez kontroly ZČU.

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Přeposílání nastavím požadované hodnoty
 • tip - velmi doporučujeme nastavit volbu Ponechat kopii - tím budete mít na univerzitním poštovním serveru uloženy všechny zprávy a vyhnete se případným problémům při přeposílání zpráv na freemailové servery
 • a volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení nepřítomnosti

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Nepřítomnost nastavím požadované hodnoty
 • a volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení identity - civilního jména, adresy odesilatele a podpisu

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě IMAP účty kliknu na ikonu tužky u svého účtu
 • ve formuláři účtu kliknu na prvku své identity
 • a vyplním rozbalené požadované položky
 • zkontroluji, že ve formuláři mám vyplněné povinné položky (jsou vždy označené hvězdičkou) Celé jméno a E-mailová adresa
 • kliknu na tlačítku OK
 • volbu uložím ikonou Uložit
 • tip - identit si mohu vytvořit více
 • tip - přepínání mezi identitami se provádí v okně psaní zprávy pomocí ikony křížku za mojí adresou odesilatele

Nastavení digitálního podpisu

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě IMAP účty kliknu na ikonu tužky u svého účtu
 • ve formuláři účtu přepnu na kartu Zabezpečení
 • kliknu na Vyberte PKCS12 certifikát a svůj osobní certifikát nahraji
 • dále zaškrtnu prvek Vždy digitálně podepsat zprávu
 • kliknu na tlačítku OK
 • volbu uložím ikonou Uložit

Nastavení automatického třídění zpráv

 • kliknu na ikonu Předvolby
 • v seznamu Předvolby vyberu Pošta
 • na kartě Třídění vytvářím nové nebo upravuji původní filtry
 • volbu uložím ikonou Uložit

Zvětšení plochy zobrazovaného obsahu

 • kliknu na některou z ikon Zvětšení plochy

 • tip - při práci na mobilním zařízení mohu obsah aktuální zprávy zobrazit přes celé okno otočením zařízení na výšku

Přepínání na denní, týdenní a měsíční pohled v kalendáři

 • kliknu na příslušnou ikonu v horní části okna

Přecházení mezi dny, týdny a měsíci

 • kliknu na příslušnou ikonu v horní části okna

Vytvoření nové události

 • kliknu na ikonu +
 • zvolím vytvoření nové události
 • vyplním předložený formulář
 • zde mohu nastavit i typ události (Veřejná, Důvěrná, Soukromá), čímž ovlivňuji zobrazení obsahu události jiným uživatelům viz Nastavení přístupových práv kalendáře
 • do kalendáře událost vložím tlačítkem Uložit

 • tip - událost mohu vytvořit také přímo pomocí myši, kdy jí označím časový úsek trvání události na ploše kalendáře

 • Vytvoření schůzky s pozváním

  • postupuji jako v případě vytvoření nové události
  • v položce Pozvat účastníky začnu psát login účastníka anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • ve formuláři se objeví i jeho časový rozvrh
  • do kalendáře událost vložím tlačítkem Uložit
  • událost je současně zapsána do kalendářů všech účastníků a je jim posláno i upozornění ve zprávě elektronické pošty

  Vytvoření nového úkolu

  • kliknu na ikonu +
  • zvolím vytvoření nového úkolu
  • vyplním předložený formulář
  • a do kalendáře ho vložím tlačítkem Uložit

  Připojení kalendáře jiného uživatele

  • v části seznamu kalendářů kliknu u položky Odebírání na ikonu +
  • ve formulářovém okně začnu psát login účastníka anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • z nabídnutého seznamu jeho kalendářů připojím požadovaný kalendář tlačítkem ODEBÍRAT

  • tip - pro zobrazení obsahů jednotlivých událostí musí vlastník kalendáře nastavit přístupová práva
  • tip - zobrazené jméno kalendáře mohu změnit - ikonou Možnosti a příkazem Přejmenovat

  Nastavení přístupových práv kalendáře

  • ve výchozím stavu si mohou ostatní uživatelé sítě ZČU připojit můj Osobní kalendář, vidí časy konání událostí, ale nevidí jejich obsah a nemohou je ani upravovat
  • tento přístup mohu ovlivnit nastavením Přístupových práv kalendáře
  • v části seznamu kalendářů kliknu u požadovaného kalendáře na ikonu Možnosti
  • v menu sjedu dolů a zvolím příkaz Sdílení
  • ve formulářovém okně začnu psát do položky Přidat uživatele login uživatele anebo jeho jméno bez diakritiky a z nabídnutého seznamu uživatelů vyberu požadovaného
  • nastavím mu požadované oprávnění k zobrazování obsahu událostí a úkolů podle typu Veřejné, Důvěrné a Soukromé a přidělím mu i oprávnění pro úpravy. Na závěr formulář uložím tlačítkem ULOŽIT

  • tip - oprávnění mohu nastavit také najednou pro všechny ověřené uživatele kalendářového serveru anebo pro kohokoliv v Internetu (Veřejný přístup)
  • tip - adresy kalendáře jsou uvedeny ve stejném menu pod příkazem Odkazy na tento kalendář

  Připojení webového kalendáře (např. státních svátků)

  • v části seznamu kalendářů kliknu u položky Vzdálené kalendáře na webu na ikonu +
  • ve formulářovém okně zadám adresu vzdáleného kalendáře na webu
  • adresy často používaných kalendářů:
   • Kalendář státních svátků http://www.mozilla.org/projects/calendar/caldata/CzechHolidays.ics
   • Kalendář se jmény http://webmail.zcu.cz/kalendare/cz-names.ics
   • Kalendář se jmény http://calendar.zoznam.sk/icalendar/create-vcard-multiple-nameday2.php?fName=cz&remind=off
   • Další kalendáře lze najít na adrese http://calendar.zoznam.sk/icalendar/ical-cz.php
  • volbu uložím tlačítkem OK

  • tip - zobrazené jméno kalendáře mohu změnit - ikonou Možnosti a příkazem Přejmenovat
  • tip - aktualizace webových kalendářů se provádí ikonou Aktualizovat

  Připojení kalendáře Rozvrh

  Připojení kalendáře Google

  • kalendář Google si můžete připojit stejně jako jiný webový kalendář. Potřebujete ale znát jeho adresu.
  • přihlašte se proto do svého Google kalendáře, v seznamu kalendářů najeďte myší na jméno požadovaného kalendáře, zobrazí se u něho ikona Možnosti. Klikněte na ní.
  • zvolte Nastavení a sdílení
  • v sekci Integrovat kalendář zkopírujte odkaz Tajná adresa ve formátu iCal
  • odkaz použijte při připojení webového kalendáře

  Nastavení barvy kalendáře

  • u zvoleného kalendáře kliknu na ikonu Možnosti
  • v zobrazeném menu zvolím Vlastnosti
  • kliknu na ikonu nádobky s barvou zobrazené před jménem kalendáře
  • vyberu požadovanou barvu
  • volbu uložím tlačítkem ULOŽIT

  Změna pořadí kalendářů v seznamu

  • v dolní části seznamu klinu na ikonu Seznam
  • u kalendářů se změní ikona Vlastností na ikonu Seznam
  • ikonu Seznamu požadovaného kalendáře přetáhnu v seznamu kalendářů na cílovou pozici
  • volbu uložím tlačítkem HOTOVO

  Zjištění volného času jiného uživatele

  • pro zjištění volného času jiného uživatele si můžete připojit jeho kalendář a uvidíte časy v něm zapsaných událostí
  • druhou možností je začít plánovat schůzku a zvolit ho jako účastníka. Tím uvidíte jeho časový rozvrh. Schůzku pak nemusíte zadávat.

  Vytvoření nového kontaktu

  • kliknu na ikonu +
  • zvolím vytvoření nového kontaktu nebo nové skupiny
  • vyplním předložený formulář
  • a zapíšu ho tlačítkem Uložit

  Vybrání více kontaktů najednou

  • na prvním kontaktu, který chci zahrnout do výběru, najedu myší na ikonu osoby
  • tato i všechny ostatní ikony osob se změní na zaškrtávací políčka
  • v nich označím kontakty, které chci zahrnout do skupiny

  • tip - po označení prvního kontaktu mohu výběr všech kontaktů provést také ikonou Vybrat vše

  Odeslání zprávy skupině kontaktů

  • přepnu se do modulu Kontaktů
  • označím požadované kontakty
  • kliknu na ikonu Možnosti
  • zvolím příkaz Napsat
  • a pak Komu
  • otevře se okno psaní zprávy a všechny označené kontakty jsou zapsány v poli příjemců